Sản phẩm

 • Cây Vạn Niên Thanh đứng

  150,000 VNĐ

 • Cây Vạn Lộc

  200,000 VNĐ

 • Cây Ngọc Ngân

  200,000 VNĐ

 • Đất sạch vi sinh Vinatap

  25,000 VNĐ

 • Đất dinh dưỡng Tribat 20dm3

  50,000 VNĐ

 • Đất Tribat dinh dưỡng 5 dm3

  25,000 VNĐ

 • Phân bò đã qua xử lý Tribat

  30,000 VNĐ

 • Phân trùn quế

  55,000 VNĐ

 • Lân hữu cơ sinh học Sông Gianh

  35,000 VNĐ

 • Phân bón hữu cơ vi sinh Quế Lâm

  35,000 VNĐ