Sản phẩm

 • Hạt giống Hoa sao nhái kép

  25,000 VNĐ

 • Hạt giống Hoa đỗ quyên

  25,000 VNĐ

 • Hạt giống Hoa dạ yến thảo

  25,000 VNĐ

 • Khay trồng rau thông minh cỡ nhỏ các màu – ( 48 – 20 – 16,5)

  40,000 VNĐ

 • Chậu trồng rau thông minh cỡ lớn màu trắng – ( 68 – 42 – 16,5)

  80,000 VNĐ

 • Khay nhựa trồng rau cỡ lớn

  55,000 VNĐ

 • Xẻng làm vườn

  30,000 VNĐ

 • Bộ dụng cụ làm vườn

  45,000 VNĐ

 • Khay trồng rau thông minh cỡ lớn các màu – ( 67 – 24 – 20)

  60,000 VNĐ