Chị Thu

Em thiết kế sân vườn cà phê cho chị, chị tương đối hài lòng nhất là hệ thống cây ốp tường trong quán cây xanh tốt và sống rất bền.

Bài viết liên quan