Anh Quân

Hạt giống vừa rồi mình trồng tỷ lệ nảy mầm cao, tốt nhất là hạt giống hoa đồng tiền nở rất đẹp, bông to nhiều màu rực rỡ. Mình cắt cắm lọ rất đẹp. Đợt tới gửi thêm cho mình ít hạt nữa nhé.

Bài viết liên quan