Anh Huy

Hệ thống tưới cây thông minh của bạn rất tiện lợi, vừa tiết kiệm thời gian tưới cây mà vườn hoa treo tường của mình vẫn xanh tốt. Nhưng mình chưa biết cài chế độ hẹn giờ, mình muốn tăng thời gian tưới cây. Khi nào có thời gian bạn qua xem giúp mình nhé.

Bài viết liên quan